Muzikaal West Maas en Waal

                  AfbeeldingMWMW

 

 

Het project Muzikaal West Maas en Waal is ten einde, met een geweldige afsluiting.

Jonge muzikanten spelen voor Máxima

UTRECHT 10 juni2015 - De muzikanten die meededen aan het project Muzikaal West Maas en Waal hebben
woensdag 10 juni opgetreden in de Jaarbeurs in Utrecht. Er was een orkest aanwezig van 2000 kinderen.
De jeugdige musici in de dop gaven samen een concert voor Koningin Máxima en andere genodigden waaronder minister Bussemaker en Joop van den Ende.

2015slotutrecht4    

2015slotutrecht1

 

Dit muziekproject is mede tot stand gekomen door de koningin. De kinderen uit het Land van Maas en Waal
hadden op 3 juni al opgetreden voor ouders en andere belangstellenden in het Pax Christi College in Druten.
Wethouder Ton de Vree deed toen het openingswoord en wenste de groep al veel 
succes op 10 juni. In het
slotwoord zei SPOM-directeur Marius Peters dat deze muzikanten zo goed speelden dat de overige 1900 
kinderen op 10 juni eigenlijk wel thuis konden blijven. Op woensdagochtend 10 juni haalden twee grote bussen
de leerlingen uit 
Appeltern, Altforst en Dreumel op voor de reis richting Utrecht. Eenmaal aangekomen bij de
Jaarbeurs bracht de organisatie van het 
concert de groep naar de juiste plek. Best spannend allemaal. De
deelnemende kinderen bespelen tenslotte nog niet zolang een instrument.

2015slotutrecht2

De repetities 

2015slotutrecht5

 

Natuurlijk mocht koningin Máxima een slotwoord houden. Vier kinderen mochten haar een boek aanbieden
met het muzikale verhaal van deze middag. Ook Veerle Strik en Marijn Laanen stonden daarom samen
met de Koningin op het podium.

Een belevenis om nooit meer te vergeten.

2015slotutrecht3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Er zit muziek in West Maas en Waal


Op dinsdag 17 juni 2014
was het grote slotoptreden van Muzikaal West Maas en Waal. 
Honderd leerlingen
van de basisscholen uit Maasbommel, Alphen en Dreumel 
stonden samen op het podium in de sporthal
van D'n Hoender in Dreumel. 
Zij speelden samen met de muziekverenigingen Sint Barbara en Sint Lambertus.

slot17juni

Nadat de vierentwintig trombonisten al spelend het podium hadden betreden, opende Burgemeester
Steenkamp het concert. Het openingslied "Muzikaal West 
Maas en Waal" zette de toon voor een spetterend
optreden voor een volle 
zaal. Het repertoire was geschreven en gearrangeerd door de docenten van dit project.
Hierdoor kon op actualiteiten worden ingespeeld, bijvoorbeeld met 
een Braziliaanse samba. Samen met de
muziekverenigingen werd het concert 
afgesloten met "Wij spelen samen". Marius Peters, directeur van
SPOM, 
vertelde in het slotwoord dat muziek een echt cadeautje is. Veel ouders en genodigden hebben genoten van dit cadeau van de kinderen.
De volgende dag 
twitterde cultuurwethouder Ton de Vree dat hij trots was op dit resultaat.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persbericht

 

            Komt dat zien, en horen !
Eindconcert Muzikaal West Maas en Waal

 

Dinsdagavond 17 juni om 19.00 uur in MFA D'n Hoender
Een groots eindconcert met zo,n 150 voornamelijk jonge muzikanten op het podium.

Leerlingen uit groep 5 van de Oversteek, de St. Lambertus school uit Maasbommel en De Marienhof
uit Alphen. Hebben de afgelopen maanden ijverig geoefend op hun saxonet, cornet, trombone of keyboard.

De leden van de muziekverenigingen Sint Barbara (uit Dreumel) ,Sint Lambertus (uit Alphen) en Tog Nog
(uit Maasbommel) spelen naast eigen stukken ook verschillende malen samen met de kinderen.
Zo ervaren de kinderen hoe leuk het is om met gevorderde muzikanten te musiceren.

Het concert vloeit voort uit het project Muzikaal West Maas en Waal waaraan ook de plaatselijke
muziekverenigingen meedoen. Het project staat onder leiding van combinatiefunctionaris: Yvonne Verschuren.
Zij heeft namens Stichting SPOM een projectaanvraag ingediend bij het programma Kinderen maken Muziek.
Dit programma is door Koningin Máxima op haar 40e verjaardag in het leven geroepen en is ondergebracht bij
het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het project is bovendien mogelijk gemaakt door
bijdragen uit het innovatiefonds van SPOM, uit het Prins Bernhard Cultuurfonds en door gelden van de
gemeente West Maas en Waal en de Rabobank. De Nieuwe Muziekschool heeft onder andere
muziekinstrumenten in bruikleen gegeven.Tot slot hebben ook de verschillende muziekverenigingen en deelnemende scholen een bijdrage aan deze muzieklessen geleverd.

Graag zien we alle vaders en moeders, zusjes en broertjes, opa's en oma's en alle andere geïnteresseerden
bij dit grootse optreden!

SponslogMWMW 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uitvoering voor ouders

Dinsdagavond 6 mei hebben de kinderen die deelnemen aan het project Muzikaal West Maas en Waal
een echte uitvoering gehad voor hun ouders. Samen op het "podium" met de fanfare.

Orkest 3
Het grootste gedeelte van het programma werd ingevuld door de kinderen, die pas in januari met dit project
zijn gestart. 
Volbewondering werd er gekeken en geluisterd naar wat hier gebeurde. Als slot werden er
3 nummers gespeeld samen 
met de fanfare, die deze nummers speciaal voor dit project had ingestudeerd.
Dit was werkelijk het hoogte punt van de 
avond de nummers werden vlekkeloos, zonder een gezamenlijke
repetitie, meegespeeld.
Na afloop waren er dan ook veel positieve reacties van de ouders.

De slot uitvoering vindt plaats op17 juni in MFA D'n Hoender.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P E R S B E R I C H T

Dreumel -21 april-  Kinderen maken Muziek

Groep 5 van Basisschool “De Oversteek” in Dreumel neemt deel aan het project Muzikaal West Maas en Waal.
Vanaf 7 januari hebben de kinderen twee keer per week muziekles op hun, in bruikleen ter beschikking
gestelde, keyboard, cornet, saxonet of trombone. Op dinsdagavond 6 mei mogen de kinderen hun repertoire
ten gehore brengen aan hun ouders. Ook de muziekvereniging zal hierbij aanwezig zijn en zal verschillende
stukken samen met de kinderen spelen. Zo ervaren de kinderen hoe leuk het is om met gevorderde
muzikanten te musiceren. Dit optreden zal plaatsvinden in de aula van Basisschool “De Oversteek”.
Het project Muzikaal West Maas en Waal is mogelijk gemaakt door het programma “Kinderen maken Muziek”.
Dit 
programma is een initiatief van Koningin Máxima. Het programma is ondergebracht bij het Oranje Fonds
en het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. Daarnaast wordt dit project mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit
het innovatiefonds 
van SPOM, het Prins Bernard Cultuurfonds, gemeente West Maas en Waal, de Rabobank
en Muziekvereniging 
“St.Barbara”. Ook Basisschool “De Oversteek” doet een financiële bijdrage voor deze
lessen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreumel februari 2014- In oktober/november hebben de kinderen uit groep 5 en 5/6 van
basisschool De Oversteek
oriëntatie lessen gehad over blaasinstrumenten. In december
hebben de leerlingen van groep 5
gekozen uit 4 instrumenten: cornet, trombone, saxonet en
keyboard. De kinderen mochten hun 1e
en 2e keuze aangeven, vervolgens is de klas in 4
gelijke groepen verdeeld over deze  instrumenten.

Vanaf 6 januari krijgen ze op dinsdagmiddag met hun eigen instrumentgroep les, op
donderdagmiddag is de klassikale muziekles. Van groep 6 volgen 4 leerlingen na-schoolse
muzieklessen.
Paul Elshout verzorgt de cornet- en saxonetlessen, Yvonne Verschuren de trombone- en
keyboardlessen en de klassikale les.

oef cornet    oef keyboard    oef saxonet    oef trombone

Wij ondersteunen dit project wat o.a. gegeven wordt op basisschool de Oversteek.

In de gemeente West Maas en Waal hebben alle groepen 5 dezelfde oriëntatie lessen gevolgd.
De instrumentale lessen worden in schooljaar 2013-2014 gegeven op 3 scholen: St. Lambertusschool
in Maasbommel, Mariënhof in Alphen en De Oversteek in Dreumel.
Zij geven een gezamenlijke slot uitvoering op 17 juni.

 
Geplande optredens in Dreumel:

- Dinsdagmiddag 8 april op school voor de school kinderen.
- Dinsdagavond 6 mei 19.00 uur in de aula van De Oversteek voor de ouders
   i.s.m. muziekvereniging St.Barbara.
- Dinsdagavond 17 juni 19.00 uur in de sporthal in Dreumel, de grote slotmanifestatie.
  Alle 100 kinderen van Muzikaal West Maas en Waal gaan tegelijk optreden. Ook de
  muziekverenigingen uit de 3 dorpen zullen bij enkele nummers meespelen.

Combinatie Functionaris Yvonne Verschuren heeft namens SPOM een aanvraag ingediend voor dit
project bij het programma Kinderen maken Muziek.
Dit programma is opgestart op initiatief van Koningin Máxima op haar 40e verjaardag. Dit programma
is ondergebracht bij het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hiermee ondersteunen zij
in ons land 30 initiatieven die kinderen van 8 tot 14 jaar, in kleine groepjes, een instrument leren
spelen. www.kinderenmakenmuziek.nl
Daarnaast wordt dit project mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het innovatiefonds van
SPOM, het Prins Bernard Cultuurfonds, gemeente West Maas en Waal en de Rabobank. Ook
muziekvereniging St.Barbara en de school hebben een financiële bijdrage gedaan voor deze lessen.

 SponslogMWMW

In het kort

Leden toegang