Negen jubilarissen bij Muziekvereniging "St. Barbara"

 

Afgelopen zondag 25 oktober 2015 vond het jubilarissenconcert van Muziekvereniging St. Barbara
plaats in de fraaie vernieuwde zaal van “’t Centrum”. 
Verspreid over het programma vond namens de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
de huldiging van maar liefst negen jubilarissen plaats.

Onderscheidingen voor het 12½-jarig lidmaatschap waren er voor Rémon van Beem, Corbin Sas, Ton
van Welie en Tom de Keijzer. Tom speelt bariton bij de fanfare, verzorgt mede de ledenwervingsactie
en was al op jonge leeftijd bestuurslid. Rémon, Corbin en Ton zijn allen lid van de drumband en
hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot veelzijdige slagwerkers, die zowel voor als achter de
schermen van de vereniging zeer actief zijn. Dit laatste omvat o.a. het maandelijks oud papier
ophalen, licht en geluid verzorgen bij concerten en deel uitmaken van het bestuur.

Een zilveren speld voor het 25-jarig lidmaatschap was er voor Antoon de Keijzer. Antoon speelde
oorspronkelijk trompet bij de fanfare en is later overgestapt naar bariton. Vanwege
gezondheidsproblemen moet hij helaas stoppen met actief muziek maken, wat hem zeer aan het hart
gaat. Ondanks dat blijft hij toch de vereniging trouw, en zal hij zich blijven inzetten waar mogelijk is.

Voor hun 40-jarig lidmaatschap kregen Lard de Vree en Angela Sas-van Kruijsbergen een
onderscheiding opgespeld. Lard speelt bugel bij de fanfare. Bij de jaarlijkse dodenherdenking is hij
altijd present om de “Last Post” te blazen. Ondanks het feit dat hij niet meer in Dreumel woont is hij St.
Barbara altijd trouw gebleven. Angela is haar loopbaan gestart bij de minirettes en majorettes, en
heeft daarna de overstap naar de drumband gemaakt. Angela’s hele gezin is lid van de vereniging.
Voor de oud-papier-ophalers heeft ze elke maand de koffie klaar en is daarnaast onder meer erg
actief bij andere acties van de vereniging.

Voorzitter Jan Sas, die bij de andere jubilarissen de versierselen opspeldde, kreeg zelf op zijn beurt
een onderscheiding voor zijn 50-jarig lidmaatschap uitgereikt door ere-voorzitter Henny Verbruggen.
Jan is 50 jaar lid van de drumband, waarmee hij op concoursen vele prijzen in de wacht sleepte. Maar
ook op solistenconcoursen heeft hij vele successen geboekt. Jan maakt al 35 jaar deel uit van het
bestuur, waarvan 19 jaar als voorzitter. De hoeveelheid werkzaamheden die hij in die hoedanigheid
verzet is onvoorstelbaar groot. Dat betekent dat je met recht kunt zeggen dat Jan behoort tot die
categorie mensen, die voor een vereniging absoluut onmisbaar is.

Voor zijn maar liefst 60-jarig lidmaatschap kreeg Sjaak Rademakers een onderscheiding opgespeld.
Sjaak heeft diverse blaasinstrumenten bespeeld, maar de trombone is nu al jarenlang zijn vaste
metgezel binnen de fanfare. Sjaak zet zich al die 60 jaren al in voor allerlei acties en activiteiten van
de vereniging, en zorgt nog steeds voor een gezellige en humoristische noot binnen de club.

Voor alle jubilarissen was er een bijbehorend certificaat en een bloemetje.

jubilarissen 25102015
(foto: Henk v Coolwijk)
De jubilarissen, die afgelopen zondag  25 oktober op het concert van
Muziekvereniging St. Barbara te Dreumel werden gehuldigd:


V.l.n.r. Rémon van Beem (12½ jaar lid), Corbin Sas (12½ jaar lid), Lard de Vree (40 jaar lid),
Sjaak Rademakers (60 jaar lid), Jan Sas 
(50 jaar lid), Tom de Keijzer (12½ jaar lid),
Angela Sas-van Kruijsbergen (40 jaar lid), Antoon de Keijzer (25 jaar lid).
Ontbrekend op de foto: Ton van Welie (12½ jaar lid).

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

DREUMEL - Muziekvereniging "St. Barbara" organiseert zondag 25 oktober 2015 in Zaal 't
Centrum t.o. de r.-k. kerk aan de Rooysestraat te Dreumel een Jubilarissenconcert. Het
muzikale deel van het concert wordt verzorgd door de samenwerkende fanfares van de
muziekverenigingen "St. Barbara" uit Dreumel en "St. Lambertus" uit Alphen. Tromgeroffel en
andere fraaie geluiden komen van de leden van de drumband van "St. Barbara". De
minirettes en majorettes laten hun geleerde dans zien. Verspreid over het programma vindt
de huldiging van in totaal 9 jubilarissen plaats.

De aftrap op het Jubilarissenconcert is dit keer voor de leden van de drumband. Onder de
bezielende leiding van hun instructeur Tom Noij spelen zijn een aantal leuke werken. De
minirettes en majorettes van "St. Barbara", die onder leiding staan van Marian Pieren,
presenteren vervolgens hun ingestudeerde dans. Als laatste leidt dirigent John Derks de
samenwerkende fanfares door hun programma heen.

Tussen de diverse optredens door worden de jubilarissen gehuldigd.

De jubilarissen zijn:

  • Tom de Keijzer, 12½ jaar lid van de fanfare
  • Rémon van Beem, 12½ jaar lid van de drumband
  • Corbin Sas, 12½ jaar lid van de drumband
  • Ton van Welie, 12½ jaar lid van de drumband
  • Antoon de Keijzer, 25 jaar lid van de fanfare
  • Lard de Vree, 40 jaar lid van de fanfare
  • Angela Sas-van Kruijsbergen, 40 jaar lid van resp. de majorettes en drumband
  • Jan Sas, 50 jaar lid van de drumband, bestuurslid (voorzitter)

en

  • Sjaak Rademakers, die maar liefst 60 jaar lid is van de fanfare

Het Jubilarissenconcert begint om 11:00 uur precies. Na afloop is er gelegenheid om alle
jubilarissen te feliciteren. De toegang is gratis. 

 

 

In het kort

Leden toegang